top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ


Mandalina Luxury Suites tüm ürün ve hizmet süreçlerinde
yasal gerekliliklere ve kendi şartlarına uymayı ilke edinmiştir.
Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için güvenli ve sağlıklı bir
çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler
yardımı ile bilinçlendirerek kendilerinin, tedarikçilerimizin ve
misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı
temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden
geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek için İş Sağlığı
ve Güvenliği politikamızdır.
Tüm platformlardan gelen misafir şikayetlerini çözümlemek ve
misafirlerimize geri bildirim yapmak, öneri, istek ve
şikayetlerin analizini yapıp, iyileştirmek ve fırsata çevirmek
öncelikli değerlerimizdendir.
Yöresel toplum ile pozitif ilişkiler kurarak, hem personeli
arasında, yaş, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmamayı, kadınları,
yöre insanını sosyal ve ekonomik olarak geliştirmeyi, yöre
ekonomisini desteklemek adına yerel tedarikçiler ile çalışmayı
taahhüt eder.
Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması
gerektiğine inanıyoruz. Tüm çocukların fiziki ve zihinsel
tacizden korunması öncelikli görevimizdir.
Satın alma uygulamaları ile yerel ekonomiye olan katkımızın
farkındayız, bu doğrultuda tedarikçilerimizin ve hammaddenin
%70’ı yereldir.
Sürdürülebilir turizm için daha az enerji, su, atık üreten, çevre
dostu satın alma yapmayı hedefler.
Çevre konusunda üzerimize düşen görev ve sorumluluğun
bilincinde olup, sürdürülebilir yaşam için doğal kaynakları
etkin bir şekilde koruyarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir
çevre bırakmayı hedeflemektedir.

Çevre politikamızın temel unsurları;

*Çevre mevzuatı gerekliliklerine uyarak çevremizi koruma
konusunda bilinçli olmak
*Otelimizin tasarımında çevre bilinci ile hareket etmek
*Tüm çalışanlarımızı, çevre halkını ve yerli yabancı
misafirlerimizi çevre konusunda bilinçlendirerek doğal
kaynaklarımızı korumak
* Çevre ekosistem ve biyoçeşitlilik için doğayı korumak
*Oluşabilecek kirlilikleri en asgari düzeye indirmek için
atıklarımızı kaynağında ayırıp geri dönüşüme kazandırmak.
*Çevre konusunda sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek
elektrik, su ve diğer birimlerde enerji tasarrufu sağlamak.
Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız;
*Ulusal ve Uluslararası yasal şartlar çerçevesinde misafir
memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak, tüm çalışanlarımızı
eğiterek Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dâhil edip
misafirlerimize kaliteli ve insan sağlığı için güvenli ürün ve
hizmetler sunmayı,
*Hem yasal ve düzenleyici şartlara hem de müşterilerle
karşılıklı hemfikir olunmuş gıda güvenliği şartlarına uymayı,
*Kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sürekli
denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeyi sağlamayı ve
yürütmeyi,
*ISO 9001 ve ISO 22000 Yönetim Sistemi standartlarını tüm
çalışanlarıyla benimseyip, gereklerini yerine getirmek ve
birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizde standardın gereklerini
uygulamasını sağlamayı, birlikte geliştirmeyi, yönetim
sistemlerimizin sürekli iyileşmesini sağlamayı,
*Belirlenen hedefler doğrultusunda yönetim sistemlerimizde
iyileştirme yaparak misafirlerimizin tekrar ülkemizi ve otelimizi
tercih etmelerini sağlamayı,

*Misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın istek ve
beklentilerini tespit etmeyi ve karşılamayı, birlikte iyileştirme
faaliyetleri yapmayı,
*Teknolojideki yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler
yapmayı,
*Çalışanlarımıza uygun çalışma ortamları yaratmayı ve her
seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dahil
etmeyi ilke edinmiştir.

bottom of page